Termes i condicions

TERMES I CONDICIÓNS


A continuació s’exposen les condicions generals de contractació del Lloc Web florsiplantesilvia.com (Sílvia Masegosa Mas, d’ara endavant, la Flors i Plantes Sílvia),
florsiplantesilvia.com (en endavant, el Flors i Plantes Sílvia).

Les presents Condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través d’aquesta web, aquesta es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

L’acceptació de el present document comporta que l’usuari és una persona amb capacitat suficient per adquirir les obligacions derivades de les seves actuacions en aquesta web i que ha llegit detingudament, comprèn i accepta el contingut d’aquestes Condicions Generals de Contractació (en endavant, les Condicions Generals de contractació o les Condicions).

 

OBJECTE

Les presents Condicions tenen per objecte regular els termes de l’adquisició pels usuaris de qualsevol dels productes o serveis oferts a la web.

L’accés i ús del Web per a la contractació de productes o serveis implica l’acceptació de l’Avís Legal de la web com a part integrant de les condicions generals de contractació. En tot el no previst expressament en aquestes condicions, és aplicable el que preveu l’Avís Legal.

La Web és titularitat de Silvia Masegosa Mas (des d’ara Flors i Plantes Sílvia) el domicili social es troba situat en Carrer Rossinyol, 17 (Can Falguera) – 08184 Palau-Solità i Plegamans. CIF: 77676061R. L’adreça de correu electrònic és: info @florsiplantesilvia.com

Flors i Plantes Sílvia s’arxivarà el document electrònic en què es formalitza el contracte, aquest serà accessible a l’usuari mitjançant l’accés a la secció “Les meves Comandes”.

TRÀMITS PER A L’ADQUISICIÓ DEL PRODUCTE

A l’efecte de les presents condicions generals de contractació s’entendrà per producte o servei tots aquells béns materials o immaterials susceptibles de lliurament o prestació per part de l’Proveïdor (en endavant, el Producte o Servei).

La contractació de l’Producte exposat al portal, es durà a terme directament entre l’entitat i l’usuari, a través de la pròpia pàgina web. En relació als tràmits per a la seva adquisició, s’estarà a l’estipulat en la present clàusula.

Per adquirir el Producte o Servei, l’usuari haurà de, amb caràcter previ, llegir detingudament aquestes condicions.

Abans de procedir a la seva contractació, l’usuari haurà de comprovar les característiques exposades de l’Producte o Servei, el seu preu, impostos aplicables i funcionalitats i valorar si aquest s’adequa a les seves necessitats.

L’usuari haurà d’emplenar, en llengua espanyola, el formulari de comanda de l’Producte o Servei, havent d’aportar totes les dades sol·licitades, excepte els ressaltats com a voluntaris i, posteriorment, marcar el botó ACCEPTAR de les Condicions. El moment d’acceptació de les presents Condicions s’entendrà des que el Proveïdor tingui coneixement de la mateixa.

Si durant el procés de compra l’usuari detecta que les dades personals, dades d’enviament, dades de facturació i / o forma de pagament són incorrectes, erronis o desitja modificar-los, el sistema li donarà l’opció de poder corregir els mateixos i, en tot cas, abans que l’usuari confirmi la comanda.

El fet que l’usuari empleni el formulari i el remeti a proveïdor, no implica l’acceptació automàtica de dit encàrrec pel proveïdor, sinó que aquesta acceptació s’entendrà quan aquesta remeti a el Proveïdor aquest formulari i aquest, al seu torn, enviï a l’usuari un correu electrònic automàtic de justificant de la sol·licitud, indicant-li que procedeix a realitzar aquest encàrrec.

En aquest sentit, el Proveïdor es reserva la facultat d’excloure o no permetre l’adquisició de l’Producte o Servei als usuaris que, al seu total i lliure sembla, consideri que infringeixen la normativa vigent, les presents Condicions, la moral, els costums generalment acceptades o l’ordre públic, així com a altres usuaris l’accés sigui considerat pel proveïdor desaconsellable per raons derivades de la pròpia imatge i reputació de la pàgina web. En aquest cas, si el pagament s’hagués realitzat, el Proveïdor procedirà a la seva devolució a l’usuari.

Després de l’enviament de l’acusament de sol·licitud, l’usuari haurà d’abonar el preu corresponent i comprometre a fer un ús de l’Producte o Servei d’acord amb la llei ia les presents Condicions.

Aquestes Condicions estaran accessibles des de la pàgina web i és possible obtenir una còpia de les mateixes mitjançant la seva impressió.

PREUS

Els preus publicats són PVP i inclouen l’IVA

Els preus no inclouen despeses de transport

Les despeses d’enviament es calcularan al cistell segons la zona de client.

Els preus publicats al web podran ser modificats sense previ avís.

En cas d’error en el preu Flors i Plantes Sílvia anul·larà la comanda i reemborsés l’import total del producte a client.

ENVIAMENT

Amb caràcter general els ports seran deguts, carregant-en factura. El preu dels mateixos serà:

 • Província de Barcelona: 5,95 € Termini, 24 hores
 • Península: 7,95 €. Termini, 24 hores
 • Balears: 14,95 €. Termini 24/48 hores
 • Canàries, Ceuta, Melilla: 25 € Termini 48/72 hores

Per a altres destinacions el preu dels ports serà revisat per a cada comanda. Si el material arriba en mal estat, el client haurà d’indicar en l’albarà de transport i comunicar-ho a Flors i Plantes Sílvia en el termini màxim de 24 hores des de la recepció.

DEVOLUCIONS
El nostre objectiu és la teva total satisfacció com a client. En cas que desitgis retornar la comanda, contacta el més aviat possible amb Flors i Plantes Silvia trucant a al telèfon 634 909 995.

D’acord amb el que disposa l’article 103, de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client no podrà tornar a Flors i plantes Sílvia, productes frescos si aquesta devolució no es produeix dins de les 24 hores següents al lliurament o recollida de la comanda.

En el cas de devolució l’import del producte retornat no podrà ser retornat en efectiu.

La devolució s’ha de fer a la següent adreça:

Carrer Rossinyol, 17 (Can Falguera)
08184 Palau-Solità i Plegamans
Barcelona

Fins que rebem l’article a la nostra botiga està sota la responsabilitat de client. L’article s’ha d’enviar per missatger amb servei 24h i has de conservar el comprovant d’enviament. El cost d’aquest enviament va a càrrec de comprador.

PREU I FORMES DE PAGAMENT

El preu de cada un dels productes vindrà determinat de manera clara en el lloc on sigui exhibit, així com les despeses d’enviament, el cost de transmissió de la comanda en funció de el mitjà de comunicació a distància empleat, els impostos aplicables ja que estan inclosos en el preu del producte.

L’usuari podrà fer ús, per a l’abonament dels productes adquirits a través del web, de les següents formes de pagament:

 • Transferència bancària: En aquest supòsit, la comanda s’enviarà quan es rebi la pròpia transferència.
 • Targeta

Els enviaments dels productes adquirits a la web s’enviaran per de servei de missatgeria, en cas contrari seleccionar recollida a les nostres instal·lacions (Només residents a la província de Barcelona).

OBLIGACIONS Flors i Plantes Sílvia

Flors i Plantes Sílvia es compromet a posar a disposició de l’usuari, en la data d’execució de l’contracte o en el moment de lliurament de l’aviat, una justificació de forma personalitzada, per escrit o en qualsevol altre suport durador que hagi triat l’usuari en el moment d’omplir el formulari. En aquesta justificació s’han de consignar les característiques de la contractació efectuada, incloent les característiques i descripció del producte o servei contractat, així com la totalitat de les condicions generals de contractació aquí exposades i les condicions específiques de l’Producte o Servei de què es tracti.

Per a la compra de Accessoris: Una vegada que el proveïdor verifiqui que la realització efectiva de l’pagament s’ha dut a terme correctament, haurà d’enviar el producte que l’usuari hagi adquirit i la factura corresponent a aquesta operació, mai en un període superior a 15 dies a comptar des que es va verificar la correcta realització de la comanda. A la factura s’haurà de separar el preu principal, de l’IVA que li sigui aplicable i de les despeses d’enviament.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal les dades personals facilitades s’incorporaran als fitxers de titularitat de florsiplantesilvia.com,degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La finalitat d’aquests fitxers és la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre la web. i els que es registrin com a usuaris del Lloc Web, així com realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial, sobre l’empresa, les seves activitats, concursos, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa.
 2. L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Flors i Plantes Sílvia per als fins assenyalats.
 3. Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, caldrà que l’usuari aporti, a l’almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no es subministraran aquelles dades considerades necessàries, l’empresa. no podrà acceptar i gestionar el registre d’usuari sol·licitat.
 4. En resposta a la preocupació de l’empresa, per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través de www.florsiplantesilvia.com
 5. en el moment en què l’usuari aporti les seves dades de caràcter personal podrà manifestar el seu desig de no rebre comunicacions comercials electròniques per part la web marcant la següent casella:

[] No desitjo rebre informació comercial de florsiplantesilvia.com

 1. de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electrònica en el futur, per part florsiplantesilvia.com, podrà manifestar tal desig enviant un mail a info @ f lorsiplantesilvia.com

DURADA I MODIFICACIÓ

Les presents Condicions entraran en vigor en el moment en què l’usuari presti el seu consentiment exprés per adquirir el producte. En aquest moment, l’usuari accepta i s’adhereix de manera completa a totes les CONDICIONS que es preveuen en aquest text. S’entén que l’usuari presta el seu consentiment, des del moment en el Proveïdor el rebi.

De conformitat amb l’article 2 de Reial Decret 1906/1999, el Proveïdor garanteix que ha exposat les presents Condicions durant un període de més de tres dies a la generalitat dels possibles usuaris, en data anterior a que aquests poguessin contractar qualsevol producte, complint- per tant amb el període d’informació previ establert en aquesta disposició.

L’empresa podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, quedant obligat a anunciar qualsevol canvi en aquestes Condicions. La vigència temporal d’aquestes Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades total o parcialment.

CESSIÓ I SUBROGACIÓ

El Proveïdor podrà contractar o col·laborar amb subcontractistes, per complir amb les obligacions a què es compromet en virtut a les diferents operacions que es vagin formalitzant acord amb el que estableixen aquestes Condicions.

EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ

El present contracte s’extingirà quan ambdues parts compleixin amb les obligacions a què es comprometen en el mateix o quan sigui resolt per alguna d’elles si concorre alguna de les causes legals previstes per a la resolució.

El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de forma greu alguna de les obligacions establertes en el contracte.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present contracte serà interpretat i es regirà d’acord amb la legislació espanyola vigent.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

×