AVIS LEGAL

Objectiu de la política de privacitat

Qdos Soluciones informaticas S.L. informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  Llei 34/2002.

Titular: Silvia Masegosa Mas  A partir d’ara  Flors i Plantes Silvia

Adreça: Carrer Rossinyol, 17 (Can Falguera) – 08184 Palau-Solità i Plegamans
E-mail:  florsiplantesilvia@hotmail.com

Telèfon: 938 645 137
C.I.F. 77676061R
Web: www.florsiplantesilvia.com

Conforme al que es disposa en la  normativa vigent, Flors i Plantes Silvia, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.

La present  política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, jurisprudència o a  els criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent a tot moment. És per això que Flors i Plantes Silvia es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents al moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas  Flors i Plantes Silvia anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades de caràcter personal, subministrats per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent ( L.O.P.D.) sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de Flors i Plantes Silvia que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
VOLUNTARIETAT
S’informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes a la present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSECUÈNCIA
Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per Flors i Plantes Silvia, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per Flors i Plantes Silvia, podent exercir els drets pertinents segons la següent clàusula.

INFORMACIÓ PER A l’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES.
Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recaptades, en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les dades. Qualsevol  usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior,  mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de Flors i Plantes Silvia

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-nos-ho per qualsevol mitjà amb  justificant de recepció, a Flors i Plantes Silvia, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT.
DADES QUE ES CONSERVEN.
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per Flors i Plantes Silvia i mai es ven, transfereix o s’arrenda  a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Flors i Plantes Silvia és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Flors i Plantes Silvia amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització  d’activitats diverses.

AMB QUE FINALITAT
Així mateix li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d’usuaris i per realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueix de la forma electrònica en qüestió, de la necessitat d’aplicar per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats per llocs web.

Si escau, se li demanarà als usuaris petició perquè Flors i Plantes Silvia pot fer ús de les seves dades per enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PERQUÈ LES SEVES DADES ESTEN INSCRITS EN UN FITXER.
Introduir dades en una o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació d’aquests termes d’ús i política de privadesa, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI
Així mateix  i encara que  l’usuari hagi  estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a Flors i Plantes Silvia  tindrà accés, sense el consentiment dels usuari a les seves dades personals i/o de navegació. En  els altres casos Flors i Plantes Silvia col·laborés perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant això responsabilitat serà exigible  al tercer citat.

Flors i Plantes Silvia no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Flors i Plantes Silvia no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIOND’INFORMACIÓ

Ocasionalment Flors i Plantes Silvia envia un email notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web de Flors i Plantes Silvia.

A qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa en l’apartat assumpte.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER Al SEU ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés als llocs web com el  ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Per tant, l’ús que pot fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com els principis de bona fe i ús lícit pels usuaris, que serà totalment responsable per l’accés i l’ús adequat.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de l’empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals van ser concebuts.

Flors i Plantes Silvia no assumeix cap responsabilitat, directa o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/202, de l’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d’on es poden disposar de diferents aplicacions és:

Titular: Silvia Masegosa Mas A partir d’ara  Flors i Plantes Silvia

Adreça: Carrer Rossinyol, 17 (Can Falguera) 08184 Palau-Solità i Plegamans
E-mail:  florsiplantesilvia@hotmail.com

Telèfon: 938 645 137
C.I.F. 77676061R
Web: www.florsiplantesilvia.com

CONCEPTE D’USUARI
La utilització de la web  li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Flors i Plantes Silvia al mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver-hi modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS LINKS
Flors i Plantes Silvia no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Flors i Plantes Silvia no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè.  Flors i Plantes Silvia, no es responsabilitza de perduda alguna, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través de èl. Incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar malament un vincle, tant en contactar a la web de Flors i Plantes Silvia, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de Flors i Plantes Silvia.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d’aquests cookies és millorar el servei que oferim a  clients i visitants.

Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la web.

Disseny de contingut que l’usuari ha escollit en la seva primera vista a la web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides

POLÍTICA DE COOKIES
Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len en els equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el lloc web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-ho i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookiesalguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’usar. El nostre objectiu és oferir-li productes i serveis personalitzats. En aquest sentit les cookies ens permeten:

• Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior.

• Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.

• Protegir la seva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d’inici de sessió.

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per:

• Analitzar estadísticament la informació a la qual accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris en el nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).

• Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Vostè pot revocar el seu consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat en Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d’aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Aquest lloc web utilitza les cookies:

• Google Analytics GA Tracking (_ga) per obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris . Més informació en www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

• cookies, per saber si un usuari ha acceptat la política de cookies o no.

ELIMINACIÓ DE LES COOKIES
Vostè pot configurar el seu navegador perquè li informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per que se suprimeixin automàticament una vegada es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho en:

• Per Firefox en http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

• Per Chrome en https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

• Per Explorer en http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

• Per Safari en http://support.apple.com/kb/ph5042

• Per Safari per iOS en http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es

• Per Opera en http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

RENÚNCIA I LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s’incorporessin canvis a la informació continguda.

Flors i Plantes Silvia pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Flors i Plantes Silvia ha obtingut informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o aquest actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, té finalitat informativa quant a qualitat, situació, allotjament, serveis  i  tarifes de Flors i Plantes Silvia.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT
Flors i Plantes Silvia declina qualsevol responsabilitat en cas de  existir  interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert en  Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Asimateix, Flors i Plantes Silvia no es fa responsable per caigudes de la xarxa, perdudes de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de dany indirecte que li pogués causar als usuaris per causes alienes a Flors i Plantes Silvia.

Flors i Plantes Silvia no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que ho hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Flors i Plantes Silvia realitza els seus millors esforços per evitar aquests tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengui determinats decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per Flors i Plantes Silvia, així com els continguts penjats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra  segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant es troba protegides per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Flors i Plantes Silvia.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Flors i Plantes Silvia o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’Autor i queden , per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables.

L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació  civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els usuaris d’aquests serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Flors i Plantes Silvia.

En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics ( per exemple, disketteso disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Flors i Plantes Silvia, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de Protecció de  la imatge.

Flors i Plantes Silvia és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail.

Flors i Plantes Silvia en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com a racistes, xenòfobs, discriminatòries, pornogràfices, difamatòries o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Flors i Plantes Silvia, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a part de que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s’entén que autoritzi  a  Flors i Plantes Silvia per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retrasmisión, emissió en qualsevol forma, emmagatzemats en suports físics o logístics( per exemple disquets i disc dur d’ordinador), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Flors i Plantes Silvia, traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions, o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que aquest previst legalment. Així mateix, s’entén en aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar  per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió  remuneraria per part de Flors i Plantes Silvia.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, Flors i Plantes Silvia queda autoritzada igualment  per procedir a la modificació  o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web,